fbpx

איסור שימוש ברכב

על פי סעיף 57 (א), לפקודת התעבורה, בסמכותו של קצין משטרה להורות על איסור שימוש ברכב לאחר ביצוע אחת מעבירות התנועה המעוגנות כגון , נהיגה בזמן פסילה/ איסור שימוש רכב, נהיגה בשכרות , הפקרה לאחר פגיעה , הובלת מטען עודף , סיכון הולכי רגל במעבר חציה , עקיפה מסוכנת במיוחד , נהיגה בזמן פסילה או בניגוד לתנאים אשר צוינו ברישיון הנהיגה,  חדש הנוהג ללא מלווה.

קצין המשטרה רשאי להודיע לנהג הרכב או בעליו על הטלת איסור שימוש ברכב רק במקרים בהם עולה יסוד סביר להניח כי נגד הנהג יוגש כתב אישום . 

בכל אחד ממקרים אלו, כאשר הנהג נתפס בעבירתו, הוא נלקח לקצין משטרה אשר עורך שימוע או מזמין את הנהג ו/או בעל הרכב לשימוע מאוחר יותר (עד שלושה ימים מיום ביצוע העבירה). למעשה, רק אם ישנו חשד סביר כי כנגד הנהג יוגש כתב אישום, בוחרים השוטרים להפעיל את איסור השימוש ברכב.

 קצין המשטרה רשאי לאסור על שימוש ברכב לתקופה של 30 או 60 ימים , סע’ 57 ב (2) לפקודת התעבורה מאפשר לבית המשפט לבטל צו איסור שימוש, אם הוכח, כי הרכב נלקח ע"י הנהג מבעליו ללא ידיעתו והסכמתו או הנהג פעל בניגוד להוראות בעל הרכב ובעל הרכב עשה כל שביכולתו כדי למנוע את העבירה .

כמו כן , הסעיף מסמיך את בית המשפט לבטל או לקצר את תקופת האיסור, בנסיבות אחרות המצדיקות זאת .

אל תחכו, צרו קשר עוד היום!

לחץ כאן