fbpx

נהיגה תחת השפעת סמים

המחוקק קבע לעבירת נהיגה תחת השפעת סמים רכיבי ענישה קשים ומשמעותיים. לכן לכל נהג כדאי להתעדכן ולדעת מה מותר ומה אסור ובעיקר, כיצד להתנהג ולהתנהל אל מול שוטר בדרישה לבדיקת סמים.

החוק קובע שאסור לנהג לנהוג רכב כשבגופו מצוי סם מסוכן או תוצר חילוף של סם מסוכן. בדיקה לאיתור סמים בגופו של נהג מבוצעת בשתי דרכים, הבדיקה הראשונה והנפוצה יותר היא בדיקת שתן. ואילו הבדיקה השנייה לאיתור סמים בגופו של נהג היא בדיקת דם.

כדי לנטול דגימת שתן או כדי לבצע לנהג בדיקת דם, על השוטר להוכיח קיומו של "חשד סביר" לביצוע עבירת סמים מצד הנהג החשוד. על השוטר להראות כי בטרם דרישתו לנטילת בדיקה מהנהג החשוד (שתן או דם) קם  חשד כי הנהג עבר עבירת סמים. לשאלת היסוד הסביר לחשד לביצוע חיפוש יש משמעות אדירה שכן חיפוש שנערך ללא יסוד סביר לחשד הוא חיפוש פסול שעלול להוביל לפסלות הבדיקה וזיכוי הנהג מכל אשמה , חשוב לדעת שגם אם לשוטר אין יסוד סביר לחשד לכך שהנהג עבר עבירה, קמה לו אפשרות לבצע חיפוש "בהסכמה", קרי, על השוטר לבקש את הסכמתנו לבצע חיפוש אולם עליו להסביר לנו שאם נסרב לביצוע חיפוש הסירוב לא ישמש כנגדנו ולמעשה לא יבוצע לנו חיפוש בניגוד לרצוננו.

במצב ששוטר מבקש את הסכמתכם לביצוע חיפוש תוך שהוא מסביר לכם שיש לכם זכות לסרב ושהסירוב לא ישמש נגדכם מומלץ לנהג לסרב לביצוע חיפוש וזאת משום העובדה הפשוטה שעריכת חיפוש יכולה להוליד אך ורק נזק ולא יצא ממנה כל תועלת.

במידה וקם לשוטר יסוד סביר לחשד הוא יכול לדרוש מאתנו לבצע בדיקת דם או שתן לצורך מציאת סמים בגופנו. סירוב לבצע בדיקת סמים במצב שקם לשוטר יסוד סביר לחשד מהווה עבירה כשלעצמה והעונש בצידה זהה למי שנמצא אשם בעבירת נהיגה בשכרות כשבגופו נמצאו סמים או תוצרי חילוף של סמים. יתרה מזאת, נהג שמורשע בעבירת סירוב לביצוע בדיקת סמים נתפס בעיני בית המשפט כמי שנהג כשבגופו קיימת כמות גבוהה של סם, דבר שגרם לו להעדיף לסרב לביצוע הבדיקה ויש בכך להשפיע על חומרת העונש שיוטל על הנהג באם ימצא אשם בסוף ההליך המשפטי בעניינו , למרות זאת, חשוב לדעת שגם בעבירת סירוב לביצוע בדיקת סמים על המדינה להוכיח כי אכן הנאשם סירב לביצוע הבדיקה וזאת על אף שהוסברה לו משמעות הסירוב והשלכותיו. 

אל תחכו, צרו קשר עוד היום!

לחץ כאן