fbpx

עבירות חמורות

אגף התנועה שם לו למטרה למקד את פעילותו באכיפה כנגד עברייני תנועה, אשר התנהגותם מהווה סכנה לכלל משתמשי הדרך.

משטרת ישראל מחמירה את מדיניות האכיפה נגד עבירות תנועה, שנחשבות ברובן למסכנות חיים. לא יורשו שוטרים ומתנדבי אגף התנועה לוותר לנהגים על דו"חות ולפטור אותם באזהרות, בגין העבירות הבאות: שימוש בטלפון נייד, מעבר ברמזור אדום, אי הקפדה על תמרור עצור, אי מתן זכות קדימה להולכי רגל, עקיפות מסוכנות, אסורות, חנייה בחניית נכה, עבירות מטען, סטייה מנתיב בחוסר זהירות, נהיגה בשוליים ועלייה על אי תנועה מסומן, תיקי מהירויות גבוהות (בד"כ מעל 60 קמ"ש מעל המותר), תיקי נהיגה בשכרות , נהיגה בזמן פסילה או נהיגה ממושכת ללא רישיון נהיגה תקף בנוסף יוקשחו התנאים להמרת דו"ח באזהרה ביתר העבירות, באופן שיצמצם את שיקול הדעת של השוטרים.

על פי הקריטריונים החדשים, ההקלה תינתן רק לנהגים בעלי עבר תעבורתי נקי ב-5 השנים האחרונות (ללא דו"חות או אזהרות) ובעלי ותק של 7 שנות נהיגה לפחות.

אל תחכו, צרו קשר עוד היום!

לחץ כאן