fbpx

פסילה מנהלית

במסגרת המאבק בתאונות הדרכים, במטרה ליצור הרתעה מביצוע עבירות תנועה חמורות ובמטרה "להרחיק מנהיגה" נהג שביצע עבירת תנועה חמורה ומסוכנת או נהג שגרם לתאונת דרכים ובהמשך נהיגתו קיים חשש לסיכון שאר משתמשי הדרך- קבע המחוקק סמכות לקציני משטרה בדרגת מפקח ומעלה לפסול מנהלית רישיון נהיגה של נהג לתקופה מוגדרת סמכות זו נקבעה לגבי ביצוע עבירות תנועה ספציפיות וחמורות , וכן בתאונות דרכים שבהם נפצע או נהרג אדם או ניזוק רכוש, כצעד מנהלי לפני משפט .

בפסילה מנהלית ל- 30 יום בגין עבירת תנועה חמורה

בפסילה מנהלית ל- 60 יום בגין תאונת דרכים שבה נחבל אדם או נגרם נזק לרכוש

בפסילה מנהלית ל- 90 יום בגין תאונת דרכים שבה נהרג אדם.

ההליך המשפטי לביטול פסילה מנהלית, הוא על דרך הגשת בקשה לביטול פסילה מנהלית, לבית המשפט לתעבורה, מומלץ ביותר להיעזר בשירותיו של עורך דין תעבורה לצורך הליך זה. עורך דין תעבורה יגיש בשמכם בקשה מנומקת לביטול הפסילה המנהלית.

לעיתים, יש לתמוך הבקשה בתצהיר מטעמכם ובכל מקרה, מספר ימים לאחר הגשת הבקשה, יקבע מועד לדיון בבקשה. לדיון זה יגיע עמכם עורך דין תעבורה, התובע המשטרתי יביא עימו את התיק המשטרתי עם חומר הראיות כנגדכם ובית המשפט ינהל דיון, אשר בסיומו ייתן החלטה באם הבקשה נדחית או לחילופין מתקבלת.

היה ובית המשפט יחליט לקבל את הבקשה, בסמכותו לבטל לאלתר את פסילת רישיון הנהיגה, או לחילופין, לקצוב אותה לתקופה קצרה מזו שקבע בית המשפט. קיימים מצבים, בהם, במסגרת הבקשה עצמה, כבר ניתן להגיע להסדר טיעון ולסיים את התיק במלואו.

אל תחכו, צרו קשר עוד היום!

לחץ כאן