fbpx

תאונות דרכים

חקר תאונות הדרכים הוא תחום העוסק בבדיקת נתוני תאונות וזירת התרחשותם, וניתוחם לצורך הפקת לקחים.

בישראל הממונים על חקר תאונות הדרכים הם בוחני התנועה וחוקרי תאונות הדרכים של משטרת ישראל. בוחן תנועה של המשטרה מגיע לזירת האירוע בכל מקרה של תאונת דרכים עם פצועים קשה או הרוגים. כיצד הבוחן מזהה את האשם בתאונה ואת הגורמים להתרחשותה? בוחני התנועה הם אנשי המקצוע המרכזיים הקובעים את אשר ארע בעת תאונת דרכים ועל מי חלה האחריות. בוחני התנועה של משטרת ישראל הם אנשי המקצוע הראשונים המגיעים אל זירת האירוע, ולדו"ח שייערך על ידם, תהיה השפעה ניכרת על כל ההליך המשפטי שיתנהל בעתיד וידון בשאלת האחריות לתאונה.

חקירת תאונת דרכים נחלקת לשלושה חלקים מרכזיים:

  1. עבודת הבוחן בזירת התאונה.
  2. השלמות בבתי חולים ובמשרד.
  3. הופעה בבתי משפט.

עבודת הבוחן בזירה

  1. זיהוי ואיתור הממצאים מזירת התאונה (שברים, חלקי רכב, סמני צמיגים ועוד)
  2. סימון הממצאים (על ידי גיר, צבע וכדומה)
  3. צילום הממצאים
  4. עריכת סקיצה (רישום ביד חופשית של כל ממצאי הזירה וכלי הרכב כולל כל מדידת המרחקים)
  5. בדיקת כלי הרכב המעורבים (תקינות, התאמת נזקים ועוד)
  6. חקירת המעורבים ועדים הנמצאים בזירת התאונה.

הופעה בבית משפט

הבוחן מעיד בבית המשפט בשונה מעמיתיו השוטרים – כעד מומחה

בכל תאונת דרכים ממנה המשטרה חוקר לאירוע.  בתאונה עם פצועים קשה או הרוגים, מצטרף לחקירה גם בוחן תנועה. לאחר סיום החקירה ואם נמצאות ראיות מספקות נגד אדם מסוים המצביעות על אחריותו לתאונת הדרכים, מחליטה יחידת החקירות המשטרתית האחראית על החקירה האם להמליץ על הגשת כתב אישום. כאשר הוגש כתב אישום בגין תאונת דרכים , וזאת בהסתמכות על המלצת הבוחן ומסקנותיו בעריכת דוח הבוחן , עלול בוחן המשטרה להתבזות בבית המשפט בעקבות עריכתו הלא מקצועי והרשלני . לכן יש לקחת בכובד ראש את הייצוג ע"י עו"ד לתעבורה שיש לו את הידע והמקצועיות גם בקראית דוחות בוחן.

אל תחכו, צרו קשר עוד היום!

לחץ כאן